Bijles

LET OP! NU OOK: ONLINE STUDIEBEGELEIDING

Heb je moeite met de lesstof of loop je achter met een schoolvak? Resumeren organiseert al 12 jaar bijlessen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Wij geven bijlessen in alle vakken en op alle niveau’s op basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Onze bijles docenten zijn vwo- of universitair geschoold en zeer ervaren, worden intern opgeleid en volgen voortdurend trainingen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat alle lessen leiden tot goede resultaten bij onze scholieren en studenten. Daarnaast beschikken alle bijles docenten uiteraard over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
De bijles is een privéles en wordt altijd 1 op 1 gegeven in een aparte, fijne en rustige ruimte waar je je thuis zult voelen. Onze ervaren begeleiders helpen je vakinhoudelijk, met de planning, structuur en motivatie.

Hoe ziet een bijles van 60 minuten er ongeveer uit

Tijdens de bijles werken we in blokken van 60 of 90 minuten individueel met een leerling aan een specifiek vak. We onderzoeken welke methode het beste bij de leerling past en richten onze bijlessen en adviezen hierop in. Een individuele bijles van 60 minuten bestaan uit 3 fases die op een gestructureerde manier zijn opgebouwd:

1: Herhalenongeveer 10 minuten

.

.

2: Uitleggenongeveer 45 minuten

.

.

.

.

.

.

.

3: Afsluitenongeveer 5 minuten

Tijdens het herhalen bespreken we het huiswerk dat we de vorige bijles mee hebben gegeven. We laten de leerling de stof aan ons uitleggen zodat we kunnen onderzoeken en bijhouden of alles goed gaat.

Vervolgens overleggen we met de leerling wat we vandaag gaan behandelen en wat wij aan hen uit moeten leggen. Zo hebben wij direct een goed overzicht van de planning van de leerling en of met dit gestelde “doel-van-de-bijles” uiteindelijk naar een mooie cijfers wordt gewerkt. Leerlingen maken aantekeningen van onze uitleg, we bespreken de stof samen en zorgen dat de stof goed wordt beheerst. We passen onze uitleg aan, aan de mogelijkheden en wensen van leerling en zullen verschillende leerstijlen en methodes toepassen. Sommige leerlingen zijn er bijvoorbeeld bij gebaat om na een korte instructie direct aan de slag te gaan, terwijl andere leerlingen eerst aan de slag gaan om er zo achter te komen waar ze precies vast lopen.

We geven de leerling taken en huiswerk mee en daarnaast bespreken we welke theorie hij/zij de volgende bijles uit gaat leggen tijdens het moment van herhalen. We noteren alles in ons leerlingenvolgsysteem en koppelen onze bevindingen terug aan de ouders.

Doelstelling van de bijles bij Resumeren

Binnen alle vormen van begeleiden werken wij binnen Resumeren via de Leren Leren-methode© bestaande uit vier bewezen effectieve studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Het voornaamste doel van de bijles bij Resumeren is om de resultaten van het desbetreffende schoolvak zo snel mogelijk te verbeteren. Allereerst zullen we onderzoeken wat het niveau van de leerling is en daarna vaststellen wat het niveau is waarnaar toegewerkt moet worden. Nadat een duidelijk stappenplan opgezet is zullen we de bijlessen starten en op deze manier naar de gewenste resultaten toe werken. Wij vragen de scholieren en studenten altijd om de bijlessen bij Resumeren voor te bereiden zodat zij met gerichte vragen naar onze lessen kunnen komen. Op deze manier werken we efficiënt, productief en resultaatgericht. Indien nodig zullen onze bijles docenten extra werk meegeven om achterstanden in te halen. Onze bevindingen, resultaten uit de bijlessen en vorderingen worden altijd teruggekoppeld in de vorm van een verslag. De lessen van Resumeren zijn altijd gericht op onze 6 pijlers:

Leren Leren • Structuur en Planning • Zelfredzaamheid • Vakinhoudelijke Kennis • Leermethodiek en Vaardigheden • Motivatie en Zelfvertrouwen

Niveau’s waarvoor wij bij Resumeren bijles geven

Iedere leerling is anders, dus ieder plan van aanpak is anders. Dat betekent dat een klasgenoot bijvoorbeeld wekelijks heel intensief bijles nodig heeft, terwijl jij aan twee uur genoeg hebt. De bijlesuren volg je na schooltijd en voor een of meerdere dagen. Dat is allemaal afhankelijk van jouw behoefte. Wiskunde, Economie Nederlands, Engels en Natuurkunde zijn de populairste bijlesvakken, maar je kunt in elk vak bijles krijgen. Resumeren organiseert bijles voor de volgende niveau’s:

• Basis onderwijs

• Voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo, gymnasium, tto)

• Hoger onderwijs (mbo, hbo, universiteit)

Tarieven van onze begeleidingsmethodes

Intake gesprek

Vrijblijvend intake gesprek 30 tot 60 minuten

Gratis

Bijles

Individuele bijles

Bijles voor 2 tot 4 personen

Bijles voor 5 of meer personen

€32,50 per uur

€25,- per persoon, per uur

€20,- per persoon, per uur

SE-Training & Examentraining

School Examen Training

2 Daagse Examentraining

3 Daagse Examentraining

€120,- per persoon, per dag

€275,- per persoon, per 2 dagen

€375,- per persoon, per 3 dagen

Huiswerkbegeleiding

1 dag huiswerkbegeleiding in de week

2 dagen huiswerkbegeleiding in de week

3 dagen huiswerkbegeleiding in de week

4 dagen huiswerkbegeleiding in de week

5 dagen huiswerkbegeleiding in de week

€130,- per maand

€220,- per maand

€300,- per maand

€380,- per maand

€450,- per maand

Locaties en contact voor de bijles bij Resumeren

Resumeren verzorgt bijlessen voor alle vakken en alle niveaus in verschillende steden. Wij zijn te vinden op onze eigen locaties, in de bibliotheken en wij verzorgen bijlessen aan huis. Voor informatie over bijles aan huis en onze locaties in de bibliotheken zijn wij telefonisch en per mail altijd bereikbaar voor vragen. Wij kunnen je ook terugbellen als je je gegevens achter laat via de terugbelknop! aan de rechter kant van de pagina.

Bijles in Den Haag locatie 1

Bijles in Den Haag locatie 2

Bijles in Den Haag locatie 3

Bijles in Amsterdam

Bijles in Rotterdam

Bijles in de bibliotheek

Bijles aan huis

Bijles op school

Laan van Meerdervoort 862

Laan van Meedervoort 869

Abrikozenstraat 183

Hillegomstraat 12 – 14

Kralingse Plas

In heel Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

In heel Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

In heel Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Vakken waarin wij bij Resumeren bijles geven

• Bijles Aardrijkskunde

• Bijles ANW

Bijles Bedrijfseconomie

• Bijles Biologie

• Bijles Duits

Bijles Economie

Bijles Engels

• Bijles Frans

• Bijles Geschiedenis

• Bijles Grieks

• Bijles Latijn

• Bijles Maatschappijleer

• Bijles Maatschappijwetenschappen

• Bijles M&O

Bijles Natuurkunde

Bijles Nederlands

Bijles Scheikunde

• Bijles Spaans

Bijles Wiskunde

• Bijles Wiskunde A/B/C/D

• Bijles Rekenen

• Bijles Begrijpend lezen

Aanmelden

Terugbellen

Contact